Uvjeti korištenja

Web stranica www.ab-hrvatska.com/ (dalje u tekstu web stranica) u vlasništvu je Kalmar poslovne usluge d.o.o. (dalje u tekstu KPU), Ljubljanska cesta 6, 51000 Rijeka, Hrvatska.

Pravo pristupa ovoj web stranici i uslugama Klinike u vlasništvu Acibadem grupe (dalje u tekstu Klinika) imaju isključivo osobe starije od 16 godina. Iste imaju pravo na korištenje navedenog uz prisustvo i/ili pristanak roditelja, odnosno zakonskog skrbnika.

Ukoliko imate manje od 16 godina i/ili se ne slažete sa bilo kojom odredbom ovih uvjeta korištenja molimo Vas da odmah napustite web stranicu i više joj ne pristupate.

Web stranica služi kako bi Vam olakšala dostupnost informacija o uslugama koje pruža Klinika.

Sve dostupne informacije o Klinici, odnosno uslugama iste isključivo su informativnog karaktera, uključujući sve navedeno u ponudi proslijeđenoj korisniku web stranice putem e-maila i/ili telefona ukoliko je ista zatražena.

Točne informacije o svom zdravstvenom stanju, potrebnoj terapiji, liječenju, cijenama i drugim uslugama korisnik web stranice, odnosno pacijent Klinike može dobiti isključivo na liječničkom pregledu u Klinici.

Niti jedna informacija, odnosno podatak na web stranici i/ili proslijeđena ponuda ne uvjetuje nikakvu zakonsku obvezu Klinike, vlasnika stranice i/ili partnerskih firmi spram korisnika web stranice.

Sve usluge navedene na web stranici Klinika obavlja u svoje ime i za svoj račun.

Domena, dizajn, logo i izvorni kod web stranice intelektualno je vlasništvo Adriatic Health & Care Travel Agency d.o.o. s kojom KPU ima sklopljen ugovor i ne može se koristiti bez pismene suglasnosti iste. Tekstualni, audio i video sadržaj web stranice (uključujući slike), intelektualno je vlasništvo Klinike i ne može se koristiti bez pismene suglasnosti iste.

Izmjene na web stranici, uključujući ove uvjete korištenja mogu nastati u bilo kojem trenutku bez prethodne usmene i/ili pismene obavijesti Klinike i/ili vlasnika web stranice.

 

Odricanje od odgovornosti

Klinika, KPU i partnerske firme nisu odgovorne za bilo kakvu moguću nastalu materijalnu i/ili nematerijalnu štetu uslijed bilo kakve greške i/ili pružanja netočne informacije i/ili nedostupnosti web stranice korisniku iste.

Klinika, KPU i partnerske firme nisu odgovorne za bilo kakvu materijalnu i/ili nematerijalnu štetu koja je nanijeta korisniku zbog pristupa poveznicama na linkove trećih strana.

 

Nadležnost suda

Za svaki mogući nastali sudski spor nadležan je Sud u Rijeci.

Hrvatski centar za pacijente

U centru za konzultacije u hrvatskoj klijenti mogu dobiti sve informacije vezane za putovanje, smještajne aranžmane i liječenje u klinikama i bolnicama Acibadem

Acibadem centar u Hrvatskoj

Ured za konzultacije Acibadem Hrvatska
Opatijska cesta bb
Telefon: 051 565 264
info@ab-hrvatska.com

RADNO VRIJEME
Utorak - Petak 8:00-16:00
Subota 7:00-15:00 

POŠALJITE UPIT

Fotogalerija