Kardiovaskularna kirurgija

Pacijenti čije su se vitalne funkcije pogoršale do te mjere da predstavljaju opasnost po život, nazivaju se kritično bolesnim pacijentima. Primjenjujući multidisciplinarni pristup, jedinice intenzivnog liječenja u Acıbadem grupi bolnica opremljene su naprednim tehnologijama koje pružaju podršku za život 24 sata dnevno.

Naše bolnice opremljene su općom intenzivnom njegom, neonatalnom intenzivnom njegom, koronarnom intenzivnom njegom i jedinicama intenzivne njege kardiovaskularne kirurgije. Svaki je krevet opremljen uređajem za umjetno disanje i monitorima koji ispunjavaju sve zahtjeve praćenja. Nadalje, dostupan je sustav hemodijalize za iznenadnu insuficijenciju bubrega. Naši objekti su sposobni provesti sve laboratorijske testove i tehnike snimanja za pacijente u našim jedinicama intenzivne njege, u bilo koje doba dana.

Nakon prijema u naše jedinice intenzivnog liječenja, potrebne usluge praćenja, liječenja i njege za sve pedijatrijske i odrasle kritično bolesne pacijente izvršava osoblje odgovarajućeg odjela.

 

USLUGE DIJAGNOSTIKE I LIJEČENJA

Jedinica za intenzivnu njegu kardiovaskularne kirurgije

Jedinica je opremljena sustavom monitora na bazi kreveta koji omogućava stalno praćenje svih podataka o hemodinamici pacijenata koji su prošli operaciju na otvorenom srcu ili veliku vaskularnu kirurgiju.

 

NAJMODERNIJE TEHNOLOGIJE

Hrvatski centar za pacijente

U centru za konzultacije u hrvatskoj klijenti mogu dobiti sve informacije vezane za putovanje, smještajne aranžmane i liječenje u klinikama i bolnicama Acibadem

Acibadem centar u Hrvatskoj

Ured za konzultacije Acibadem Hrvatska
Opatijska cesta bb
Telefon: 051 565 264
info@ab-hrvatska.com

RADNO VRIJEME
Utorak - Petak 8:00-16:00
Subota 7:00-15:00 

POŠALJITE UPIT

Fotogalerija