Kako se koriste Vaši podaci?

Web stranica www.ab-hrvatska.com/ (dalje u tekstu web stranica) u vlasništvu je Kalmar poslovne usluge d.o.o.. Izjava o privatnosti regulira prava o zaštiti Vaših osobnih podataka koje prosljeđujete putem ove web stranice sukladno s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (Općom uredbom o zaštiti podataka), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018 u odnosu na prikupljanje, obradu, korištenje i pohranu Vaših osobnih podataka.

Osobni podatci uključuju ime i prezime, adresu, datum i mjesto rođenja, telefonski broj, e-mail, uključujući svu priloženu dokumentaciju i zdravstvene podatke. Sve osobne podatke putem web stranice pružate dobrovoljno na temelju privole i istima ima pristup osoba zadužena za obradu osobnih podataka.

Ukoliko imate pitanje, prigovor i/ili zahtjev a koji se odnosi na Vaše osobne podatke koje ste proslijedili putem ove web stranice možete kontaktirati službenika za zaštitu osobnih podataka putem e-maila dpo@ab-health.com

Pristup ovoj web stranici dozvoljen je svim osobama starijim od 16 godina. Osobe mlađe od 16 godina moraju imati privolu roditelja ili zakonskog skrbnika kako bi koristili ovu web stranicu.

 

Prihvaćanje uvjeta

Korištenjem ove web stranice suglasni ste sa svim navedenim u ovoj Izjavi o privatnosti. Za više informacija pročitajte Uvjete korištenja.

 

Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka 

Svi Vaši osobni podatci vezani za upite prikupljaju se dobrovoljno putem standardizirane forme, e-maila, WhatsApp-a https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy i drugim komunikacijskim alatima.

 

Osobni podatci koji se prikupljaju putem standardizirane forme i e-maila na web stranici uključuju ime i prezime, e-mail i broj telefona. Putem forme također možete poslati po-sebnu kategoriju osobnih podataka, odnosno zdravstvene podatke koji će u slučaju reali-zacije upita biti pohranjeni u svrhu preventivne medicine i liječenja.

 

U trenutku kada korisnik popuni formu na web stranici, odnosno proslijedi svoje osobne podatke suglasan je da razumije sve navedeno o pristupu, zaštiti, obradi, korištenju, pohrani i brisanju svojih osobnih podataka te da razumije i slaže se sa svim navedenim u ovoj Izjavi o privatnosti.

Označavanjem polja kvačicom na formi za slanje upita navedenoj na ovoj web stranici potvrđujete informirani pristanak na pristup, obradu, prosljeđivanje, dostupnost i pohranu osobnih podataka u svrhu informiranja o zdravstvenoj usluzi.

Osobni podatci korisnika prikupljaju se u svrhu što bolje prezentacije usluga korisniku, dostupnosti informacija korisniku, marketinga i promocije, uključujući ponude i akcije te anonimno, u statističke svrhe.

Kalmar poslovne usluge d.o.o. će Vaše prikupljene podatke obraditi vlastitim kapacitetima, ali pridržava pravo iste proslijediti trećoj strani, pružatelju usluge, partneru (prijevozniku, smještajnom kapacitetu, partnerskoj turističkoj agenciji) isključivo u svrhu realizacije tražene usluge korisnika, analize potreba pacijenata, istraživanja tržišta i što kvalitetnije zdravstveno-turističke ponude.

Vaše osobne podatke nećemo prodavati niti prosljeđivati trećim stranama koje nisu navedene u ovoj Izjavi o privatnosti niti ih objavljivati u marketinške svrhe bez Vašeg pristanka.

Vaše prosljeđivanje osobnih podataka vlasnika stranice niti partnerske firme ne obvezuje na obavljanje zatražene usluge od strane korisnika ove web stranice.

 

Pristup osobnim podatcima, i zaštita osobnih podataka

Na prikupljanje, obradu, korištenje i pohranu Vaših osobnih podataka ima pravo vlasnik web stranice Kalmar poslovne usluge d.o.o., odnosno posrednik pri realizaciji tražene usluge u skladu s ugovorom o poslovnoj suradnji sklopljenim sa Acibadem grupom u čijem je vlasništvu klinika u kojoj obavljate zdravstvenu uslugu uključujući partnerske firme navedene u ovoj Izjavi o privatnosti.

 

Gdje se sve nalaze osobni podatci korisnika web stranice 

Svi Vaši osobni podatci pohranjeni su na serverima u zakupu partnerske firme Adriatic Health & Care Travel Agency d.o.o. Ista i partnerske firme imaju pristup Vašim osobnim podatcima ali ne i pravo na obradu podataka, osim anonimno u statističke svrhe.

Pristup Vašim osobnim podatcima proslijeđenim putem web forme i/ili e-maila navedenom na web stranici imaju djelatnici klinike koji su zaprimili Vaš upit i liječnik kojem ste dodijeljeni. Vaši osobni podatci također se prosljeđuju uz Vaš pismeni i/ili usmeni zahtjev za organizaciju dodatnih usluga (prijevoz, smještaj, osiguranje, turistička usluga).

Vaši osobni podatci proslijeđeni putem web stranice spremaju se u programu Outlook i/ili programu adekvatnom za vođenje baze podataka o pacijentima u svrhu preventivne medicine i najbolje liječničke usluge. Isti se nalaze u Kalmar poslovne usluge.o.o. i Klinike u vlasništvu Acibadem grupe.

 

Vrijeme pohrane osobnih podataka

Osobni podaci koje ste pružili putem web stranice a koji se prikupljaju i obrađuju, koriste se u skladu sa pravilima struke u svrhu pružanja tražene zdravstvene usluge korisniku, preventivne medicine i ostalih usluga u organizaciji iste, te se čuvaju 10 godina od posljednjeg pregleda kod krajnjeg pružatelja usluge. Nerealizirani upiti i svi podaci pruženi kroz njih bit će izbrisani jednom godišnje.

 

Zaštita osobnih podataka

Kako bi zaštitili Vaše osobne podatke koje šaljete putem ove web stranice poduzeli smo odgovarajuće zaštitne mjere. Domena za web stranicu zakupljena je kod licenciranog hosting providera od strane partnerske firme vlasnika web stranice te je zaštićena i sigurna za korisnike.

Svi djelatnici koji imaju pristup Vašim osobnim podatcima koje ste poslali putem web stranice potpisali su izjavu kojom se štiti privatnost Vaših osobnih podataka.

 

Povlačenje i brisanje osobnih podataka

Svi korisnici web stranice www.ab-hrvatska.com/ čiji identitet možemo utvrditi bez obzira na nacionalnost i/ili boravište imaju pravo na brisanje, ispravak i ograničenje obrade svojih osobnih podataka iz sustava za pohranu podataka Klinike u vlasništvu Acibadem grupe.

Ukoliko želite da izbrišemo Vaše osobne podatke molimo Vas da pošaljete pismeni zahtjev na službenu e-mail adresu dpo@ab-health.com . O brisanju i dostavi Vaših osobnih podataka obavijestiti ćemo Vas pismenim putem na e-mail adresu sa koje ste poslali zahtjev u roku 30 dana od primitka istog.

Povlačenje privole o pristupu, obradi, korištenju i pohrani Vaših osobnih podataka ne utječe na zakonitost istih radnji prije podnošenja, odnosno primitka Vašeg zahtjeva za brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas.

 

Upotreba kolačića (cookies)

Na web stranici www.ab-hrvatska.com/ koristimo kolačiće trećih strana. Kolačići nam omogućuju najvišu funkcionalnost stranice. Kako bi pratili interakciju, broj posjeta korisnika na ovu web stranicu koristimo usluge Google Analytics-a https://policies.google.com/privacy. Isti nam omogućava lakše prepoznavanje Vaših interesa, izradu demografskih izvješća i mjerenje uspješnosti internetskih marketinških kampanja.

Ukoliko pristupate Facebook stranici preko web stranice www.ab-hrvatska.com/ prihvaćate Izjavu o privatnosti Facebook-a https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy.

 

Odricanje od odgovornosti

Klinika i partnerske firme će Vaše osobne podatke čuvati kao poslovnu tajnu te ih koristiti samo u svrhe utvrđene ovom izjavom o privatnosti.

Uz sve poduzete zaštitne mjere od strane vlasnika web stranice i partnerskih firmi a koje se tiču zaštite Vaših osobnih podataka koje prosljeđujete putem ove web stranice, iste ne mogu utjecati na neke radnje treće strane kao što je neovlašten pristup ili štetu nanijetu višom silom a tiču se Vaših osobnih podataka. U skladu s navedenim vlasnik ove web stranice i partnerske firme nisu odgovorni za moguću nanijetu materijalnu i/ili nematerijalnu štetu nastalu korištenjem Vaših osobnih podataka koji su otuđeni nezakonitom ili zlonamjernom radnjom bilo koje treće strane a ugrožavaju integritet, dostupnost, autentičnost i/ili povjerljivost Vaših osobnih podataka.

 

Izmjene i dopune

Ova obavijest stupa na snagu __________Vlasnik web stranice zadržava pravo na izmjenu i dopunu ove Izjave o privatnosti bez prethodno pismene ili usmene obavijesti.

 

Nadležnost suda

Za svaki mogući nastali sudski spor nadležan je Sud u Rijeci.

Hrvatski centar za pacijente

U centru za konzultacije u hrvatskoj klijenti mogu dobiti sve informacije vezane za putovanje, smještajne aranžmane i liječenje u klinikama i bolnicama Acibadem

Acibadem centar u Hrvatskoj

Ured za konzultacije Acibadem Hrvatska
Opatijska cesta bb
Telefon: 051 565 264
info@ab-hrvatska.com

RADNO VRIJEME
Utorak - Petak 8:00-16:00
Subota 7:00-15:00 

POŠALJITE UPIT

s

Fotogalerija